ผลงานทำความสะอาด


ฮอนด้า ออโตโมบิล

กระเบื้องกระดาษไทย

เกรทโฟม โปรดักส์

 พานาโซนิค

ฟูรูกาวาเม็ททัล 

ฮิตาชิ

ดอยคำ

ไทยสตาร์ไลท์

บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

บริษัท เจ.เอ.เอส. เพอร์เซอร์แนล แคร์ จำกัด