บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค

สัมภาษณ์ คุณพีระพงษ์ ศิริบูรณ์ 
กรรมการผู้จัดการบริษัทแอคเซป เอ็นไวรอนเมนท์จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคด้วยผลิตภัณฑ์ที่ฆ่าเชื้อโควิด-19 และไวรัสRSV โดยตรง